Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Помогите пожалуйста!

Ответы: 5
Просмотры: 916
0
4923
q
12 янв 2016
Очевидно, что для обнаружения скрытых знаний необходимо применять специальные методы автоматического анализа, при помощи которых приходится практически добывать знания из "завалов" информации. За этим направлением закрепился термин добыча данных или Data Mining. Классическое определение этого термина дал в 1996 г. один из основателей этого направления — Григорий Пятецкий-Шапиро.

2) Знания должны быть нетривиальны. Результаты анализа должны отражать неочевидные, неожиданные закономерности в данных, составляющие так называемые скрытые знания. Результаты, которые могли бы быть получены более простыми способами (например, визуальным просмотром), не оправдывают привлечение мощных методов Data Mining.


Показать текст полностью
4923
2
2

Ответы
Лучший ответ
0
4753
a
13 янв 2016
Жасырын білімді аңғару үшін автоматтық сараптаудың специальді әдістерін қолдану қажеттелігі көпе-көрнеу. Өйткені олардың көмегімен іс жүзінде мәліметтің "үйінділерінен" білімді алып шығуға тура келеді. Бұл бағытқа деректерді алып шығу немесе Data Mining термині тағылып қалды. Бұл терминнің классикалық анықтамасын 1996 ж. бұл бағыттың негізін салушылардың бірі — Григорий Пятецкий-Шапиро берді.

2) білім тривиальді болмауы тиіс. Сараптаудың нәтижелері, жасырын білім деп аталатынды құрайтын, деректердегі көпе-көрнеулік емес, күтпеген заңдылықтарды көрініс бергізуі тиіс. Олар қарапайымдау тәсілдермен алынуы мүмкін нәтижелер (мысалы, визуальді қарап шығумен), Data Mining қайратты әдістерін тартуды ақтамайды.

новые слова: сараптау - анализ, тағылып қалу - здесь: закрепился.
Показать текст полностью
Комментировать
0
1741
c
14 янв 2016
@Саян Сыдык;, специальді)))
Показать текст полностью
Комментировать
1741
4753
0
1742
c
14 янв 2016
@Еркеболат ТЕЛ, ийа білеміз оның арнайы деп аударылатынын, тексеру үшін специальді деп жазғанмын
Показать текст полностью
Комментировать
1742
4753

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
4753
4923
1
4750
a
13 янв 2016
Бүркемелі білімдерді табу үшін арнайы автоматты түрде анализ жүргізу әдістерін қолдану керек екені мәлім, тек осы әдістер көмегімен білімдерді ақпарат үйінділері арасынан шығаруға болады. Осы терминның классикалық анықтамасын 1996 жылы осы бағыттың негізін қалаушысы - Григорий Пятницкий-Шапиро берген.

2) Білімдер таптаурын, яғни бос болмауы тиіс. Анализ нәтижелері деректер ішінде айқын емес, күтпеген, яғни бүркемелі білімдер құрайтын заңдылықтарды қамтып көрсету керек. Одан жеңіл тәсілдер арқылы шығарылатын нәтижелер Data Mining қуатты әдістер тартуын ақтамайды.
Показать текст полностью
Комментировать

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
4750
4923
1
4754
a
A J
13 янв 2016
Жасырын білімді анықтау үшін ақпарат "үйіндісінен" білімді алуға көмектесетін автоматты талдаудың арнайы әдістерін қолдану қажет екендігі айқын. Осы бағытқа деректерді шығару (өндіру) немесе Data Mining деген термин бекітілді. Бұл терминнің классикалық анықтамасын 1996 жылы осы бағыттың негізін қалаушылардың бірі - Григорий Пятецкий-Шапиро берген.
2) Білім таптаурынды болмауы керек. Талдаудың нәтижелері жасырын білімді құрайтын деректердің анық емес, күтпеген заңдылықтарын көрсетуі тиіс. Қарапайым әдістер (мысалы көзбен шолу) арқылы алынған нәтижелер Data Mining күшті әдістерін тартуды ақтамайды.
Показать текст полностью
Комментировать

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
4754
4923