Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Помогите перевести, заранее спасибо!!!!!!!

Ответы: 5
Просмотры: 1096
0
5076
q
25 мар 2016
Перспектива развития производства СО2-экстрактов в дальнейшем будет зависить, в основном, от потребностей в них, а потребность в ряде отраслей уже формируется. Сырьевая база для СО2-экстракции в Республике обширна. Возможны варианты использования, как дикорастущих растений, так и культивируемых. Только в Казахстане произрастает более 300 видов ароматических и лекарственных растений. Само производство обеспечено современной технологией (неэнергоёмкой, экологически чистой и безотходной). Разработано и действует оригинальное аппаратурное обеспечение. На 125 видов экстрактов разработан и утверждён стандарт организации. В вопросе использования СО2-экстрактов можно выделить два основных направления: пищевые ароматизаторы и биологически активные вещества. СО2-экстракты могут использоваться как ароматизаторы, антиоксиданты, биологически активные вещества в производстве пищевых продуктов, для создания косметических изделий направленного лечебно-профилактического действия, в парфюмерных композициях, продуктах бытовой химии, лекарственных препаратах. Наиболее эффективной областью применения является замена пряностей их одноимёнными СО2-экстрактами, позволяющими более полно использовать вкусовые вещества пряностей, а также создание комплексных ароматизаторов, которые могут использоваться для ароматизации рыбопродукции, мясных и овощных консервов, сыров. Применение СО2-экстрактов решит проблему расширения ассортимента и повышения качества парфюмерно-косметической продукции и медицинских препаратов. Учитывая большую эффективность использования СО2-экстрактов из лекарственных трав в медицине, Минздрав Республики, при формировании планов развития отечественной фарм-промышленности, принял в расчёт и развитие производства СО2-экстрактов, формирование сырьевой базы под них, и уже ведущуюся разработку некоторых лекарственных препаратов. Дальнейшая работа в этом направлении позволяет существенно расширить ассортимент лекарственных средств отечественного производства, удешевить их, сократив при этом ввоз дорогостоящих импортных лекарств аналогичного качества.
Показать текст полностью
5076
4
6

Ответы
0
4949
a
25 мар 2016
СО2-экстракттарды көктеністетуді дамыту перспективасы ары қарай, негізінен, оған деген зәруліктен тәуелді болады, ал салалардың бірқатарында зәрулік әлден қалыптасып жатыр. Республикада СО2-экстракция үшін шикізаттық база кең. Жабайы өсуші де, культивацияланушы да өсімдіктерді пайдаланудың варианттары мүмкін. Бір Қазақстанда ғана жұпарлық әрі дәрілік өсімдіктердің 300 түрінен аса өседі. Көктеністетудің өзі осы заманғы технологиямен (молқуаттылықты емес, экологиялық таза және қалдықсыз) қамтамасыз етілген. Оригинальді аппаратураттық жинақтама өндірілген әрі әрекет етуде. Экстрактылардың 125 түріне ұйымның стандарты өндірілген әрі бекітілген. СО2-экстракттарды пайдаланудың сауалында екі негізгі бағытты бөліп шығаруға болады: тағамдық жұпарлатқыштар мен биологиялық белсенді заттектер. СО2-экстрактілер тағамдық продуктілерді көктеністетуде жұпарлатқыштар, антиоксиданттар, биологиялық белсенді заттектер ретінде, емдік-профилактикалық дарулықты бағытталғанды косметикалық бұйымдарды өмірге келтіру үшін, парфюмерлік композицияларда, тұрмыстық химия продукттарында, дәрілік препараттарда пайдаланыла алады. Қолданудың эффективтілеу саласы, дәмдеуіштердің дәмдік заттектерін толығырақтау пайдаландырғызатын, дәмдеуіштерді олардың аттас СО2-экстракттілерімен алмастыру және де балық продукциясын, етті және жемістік консервілерді, ірімшіктерді жұпарлатуға пайдаланылуы мүмкін комплексті жұпарлатқыштарды өмірге келтіру болып отыр. СО2-экстрактілерді қолдану ассортиментті кеңейтудің және парфюмерлік-косметикалық продукцияның және медициналық препараттардың сапасын арттыру проблемасын шешеді. Медицинада дәрілік шөптерден жасалған СО2-экстрактілерды пайдаланудың үлкен эффективтілігін ескере отырып, Республиканың Денмині, отандық фарм-кәсіпшілікті дамыту жоспарларын қалыптастыру кезінде, СО2-экстрактілерді көктеністеуді дамытуды, оларға шикізаттық базаны қалыптастыру және әлден жүріп жатушы кейбір дәрілік препараттарды өндіруді де есептеуге алды. Бұл бағытта ары қарайғы жұмыс, бұл ретте аналогиялық сапалы, қымбат тұрушы импорттық дәрілерді елге кіргізуді қысқартып, отандық көктеністің дәрілік нәрселерінің ассортиментін болымды кеңейткізеді, оларды арзандатқызды.
Показать текст полностью
Комментировать
0
1952
c
25 мар 2016
көктеніс - производство, жұпарлық - ароматизатизирующий, молқуаттылықты - энергоемкий, өндірілген - разработан, дарулық - действия, нәрсе - средство.
Показать текст полностью
Комментировать
1952
4949
0
1953
c
25 мар 2016
ай досым 300 ед.
Показать текст полностью
Комментировать
1953
4949
0
1954
c
25 мар 2016
@Саян Сыдык;, ракмет
Показать текст полностью
Комментировать
1954
4949
0
1955
c
25 мар 2016
@Райгуль Жаманбаева, ах ты Сіз уже жауап жазып қойғансыз ба )))))))))))
Показать текст полностью
Комментировать
1955
4949

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
4949
5076