Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Помогите с переводом на казахский: "3.1.3 в случае недоукомплектования ..."

Ответы: 3
Просмотры: 645
0
5755
q
31 июл 2017
Текст для перевода: 3.1.3 в случае недоукомплектования группы для проведения семинара в сроки, указанные в пункте 7.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе перенести сроки оказания Услуг по проведению семинара на следующий ближайший семинар, но срокам не более чем на 2 (два) календарных месяца.

3.2.7 в случае переноса Исполнителем срока оказания Услуг по проведению семинара на следующий ближайший семинар, согласно графику проведения семинаров, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 8 августа 2017 года.

6.11. В случае несвоевременного уведомления Исполнителем Заказчика об изменении сроков оказания услуг по проведению семинара, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от Общей стоимости Услуг по Договору.ай үшін керек.

Перевод текста SOYLEM: 3.1.3 орындаушы нағыз шарт 7.1-шi тармақ көрсетiлген мерзiмдерде семинардың жүргiзуi үшiн тобының толық жеткiзбеуiн жағдайда келесi ең жақын семинарға семинардың жүргiзуi бойымен қызмет көрсетудiң мерзiмдерi құқылы ауысу, бiрақ мерзiм аса емес қарағанда (екi ) 2 күнтiзбелiк айда.


3.2.7 келесi ең жақын семинарға семинардың жүргiзуi бойымен қызмет көрсетудiң мерзiмiн орындаушы тасымалдаудың жағдайында, семинарларды жүргiзудiң кестесiне сәйкес, орындаушы 2017 жылды кешiктiрмей 8 тамызды мынау тапсырысшы туралы жазбаша хабардар етуге мiндеттi.


6.11. Семинардың жүргiзуi бойымен кiсен қызмет көрсетуiн өзгерiс туралы тапсырысшының орындаушысымен беймезгiл мәлiмдеменi жағдайда, тапсырысшы 5% қызмет жалпы бағадыдан шартқана дейiн өлшемде орындаушы айып шартқа дейiн құқылы өндiру.
Керек үш н
Показать текст полностью
5755
3
3

Ответы
Лучший ответ
0
5457
a
1 авг 2017
3.1.3 . Осы Келісімнің 7.1. тармағында көрсетілген мерзімге семинар өткізу үшін топтардың жетіспеушілігі болған жағдайда , Орындаушы Семинар өткізу жөніндегі қызметін көрсету мерзімін келесі жақын арадағы семинарға кейін қалдыруға құқылы, бірақ 2 (екі) күнтізбелік айдан аспайтын мерзімге.

3.2.7 Семинар өткізу кестесіне сәйкес Орындаушымен Семинар өткізу жөніндегі қызметін көрсету мерзімін келесі жақын арадағы семинарға кейін қалдырған жағдайда, бұл туралы Орындаушы 2017 жылдың 8 тамызына дейін Тапсырыс берушіні жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.

6.11. Орындаушымен Семинар өткізу жөніндегі қызметін көрсету мерзімінің өзгергені туралы уақтылы хабардар етілмеген жағдайда , Тапсырыс беруші Орындаушыдан Келісім бойынша Қызметтің жалпы құнының 5% көлемінде айыппұл өндіруге құқылы.
Показать текст полностью
Комментировать
0
2338
c
1 авг 2017
@Айгул Нурым, Рахмет
Показать текст полностью
Комментировать
2338
5457

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
5457
5755