Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Орысша аударуға қажет

Ответы: 7
Просмотры: 2512
0
4939
q
20 янв 2016
Көне мәдениет өлкесі, жағымсыз қасиетпен арылу, ойын рухани байыту, өткізгіштер мыстан жасалады, білімді жетілдіру мақсатымен, техника саласының мамандары, ежелгі ұлы ғалымдар, материяның жалпы қасиеттері; күнде-ұрыс (төбелес), тербелістің негізгі түрлері, теңіз деңгейі 13 метрге құлады; судың тұздылығы 11-12 г/л-ден 26-27 г/л-ге жеткен, әйелдердің 70 пайызы аққанға шалдыққан; ат жақты кісі, кім көрінгенге сене салатын аңқау, екі көзінің үстінде екі сары белгісі бар; түтін қалдықтарын ауаға тазартып шығару; сәлемдесу рәсіміне үлкен мен береді, хада ұсыну мен алу рәсімі - үлкен құрметтің белгісі; болашақ - биологиялық технологиялардың еншісінде, айқұлақ; шынығудың тиімділігін арттыру, шынығу үшін су процедурасын пайдалану; бұрын белгісіз болып келген ғылыми жаңалықтар, сол тұстағы ғылым мен өнердің барлық салалары бойынша 150-ден астам еңбек жазған, шығынды үнемдейтін спутниктік байланыс торының жобасы; әлеуетті қауіп-қатер, тордағы қорғаныс қоды.
Показать текст полностью
4939
4
1

Ответы
0
4782
a
20 янв 2016
край древней культуры, избавление от неприятных свойств, духовное обогащение мысли, проводники делаются из меди, с целью совершенствования образования, специалисты технической отрасли, древние великие ученые, общие свойства материи; каждый день бой (драка), основные виды колебания, уровень моря спал на 13 метров, соленность воды достигло с 11-12 г/л до 26-27 г/л, 70 процентов женщин подвержены белокровию, человек с лошадиным подбородком, простачок который каждому верит, имеет две желтые
знаки над глазами, вывести остатки дыма очистив на воздух, уделяют большое внимание церемонии приветствования, церемония предложения и принятия хада - знак большого почетния, будущее - у доли биологических технологии, собачка, повышение эффективности закалки, использование водной процедуры для закалки, научные открытия прежде не известные, написал более 150 трудов по всем отраслям науки и искусства того времени, проект спутниковой сети связи экономящей расходы, потенциальная опасность, код защиты в сети.
Показать текст полностью
Комментировать
0
1761
c
20 янв 2016
болашақ - биологиялық технологиялардың еншісінде, осы аударма дұрыс болмауы мүмкін.
Показать текст полностью
Комментировать
1761
4782
0
1762
c
20 янв 2016
дұрысы жатысы келмей тұр
Показать текст полностью
Комментировать
1762
4782

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
4782
4939
0
4784
a
20 янв 2016
Көне мәдениет өлкесі - край древней культуры,
жағымсыз қасиетпен арылу - избавиться от неприятных черт характера,
ойын рухани байыту - духовное обогащение сознания,
өткізгіштер мыстан жасалады - проводники делаются (изготавливаются) из меди,
білімді жетілдіру мақсатымен - в целях совершенствования знаний,
техника саласының мамандары - специалисты в области техники,
ежелгі ұлы ғалымдар - великие ученые древности,
материяның жалпы қасиеттері - общие свойства материи;
күнде - ұрыс (төбелес) - каждый день - ссоры (драки),
тербелістің негізгі түрлері - основные виды колебаний,
теңіз деңгейі 13 метрге құлады - уровень моря опустился на 13 метров;
судың тұздылығы 11-12 г/л-ден 26-27 г/л-ге жеткен - соленость воды поднялась от 11-12 г/л до 26-27 г/л,
әйелдердің 70 пайызы аққанға шалдыққан - 70 процентов женщин подвержены белокровию;
ат жақты кісі - человек с "лошадиной челюстью" (дефект внешности, когда нижняя челюсть выдвинута вперед),
кім көрінгенге сене салатын аңқау - наивный человек (простак), верящий каждому встречному,
екі көзінің үстінде екі сары белгісі бар - над каждым глазом по желтой отметине;
түтін қалдықтарын ауаға тазартып шығару - очищение и выброс в воздух отходов дыма;
сәлемдесу рәсіміне үлкен мән береді - придается большое значение церемонии приветствия,
хада ұсыну мен алу рәсімі - үлкен құрметтің белгісі - вручение и получение хада (платок белого цвета у монголов) - знак большого уважения и почета;
болашақ - биологиялық технологиялардың еншісінде - будущее - за биотехнологиями,
айқұлақ - собачка (@);
шынығудың тиімділігін арттыру - повышение эффективности закаливания,
шынығу үшін су процедурасын пайдалану - использование для закаливания водных процедур;
бұрын белгісіз болып келген ғылыми жаңалықтар - неизвестные ранее научные открытия,
сол тұстағы ғылым мен өнердің барлық салалары бойынша 150-ден астам еңбек жазған - в то время в области науки и искусства было написано более 150 трудов,
шығынды үнемдейтін спутниктік байланыс торының жобасы - экономичный проект сети спутниковой связи;
әлеуетті қауіп-қатер - потенциальная угроза,
тордағы қорғаныс қоды - защитный код сети.
Показать текст полностью
Комментировать
1
1770
c
20 янв 2016
@Берик Бадаев, ссорыды кушты аударыпсыз, соны аудара алмай отыр едім, еншісін кушті аударыпсыз.
Показать текст полностью
Комментировать
1770
4784
1
1771
c
20 янв 2016
маа қандай орасан жұмыс істеп тастағансыз.
Показать текст полностью
Комментировать
1771
4784
0
1773
c
21 янв 2016
@Саян Сыдык;, рахмет
Показать текст полностью
Комментировать
1773
4784

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
4784
4939
Популярные вопросы во всех категориях
помощь в переводе на казахский язык