Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Мейрхат Темиргауков

Дата регистрации: 9 июн 2013
Последний раз был: 17 янв 2020
Сколько на сайте: 8 года 12 месяцев 0 недели
Пол: мужской
Возраст: 43
Страна: Казахстан

Аккаунт пользователя в социальной сети "Мой Мир"


Статистика
Лучшие ответы 1
Репутация 8
Вопросы 1
Ответы 6
Статистика по категориям
Категория
Домашние задания 1 6
Рефераты, курсовые, дипломы 0 1
Служебные документы 0 1

Вопросы

Автор: Мейрхат Темиргауков Дата: 1 мар 2016   Просмотры: 2020   Ответы: 1

Проблема ухудшающего отбора

"Проблема ухудшающего отбора" қазақша аудармасы қалай болады

Ответить

Ответы

Дата: 21 янв 2015  

Ответил(а) на вопрос: Помогите перевести текст на казахский язык  (Автор: Рашида Узакова)

Ответ: Техникалық қызмет көрсетудің негізгі мақсаты пайдаланудың барлық мерзімі ішінде өртену, тұтану және қорғалатын объектіге ену жағдайларында жүйенің жұмыс істеуге қабілеттілігіне қаматмасыз ету мақсатында оларды жұмыс істеуге қабілетті жай-күйде ұстау болып табылады. КӨС жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу құрылымы келесідей жұмыс түрлерінен тұрады: -ағымдық қызмет көсрету, жоспарлық алдын-алу жөндеу жұмыстары; -жоспардан тыс жөндеу. Ақымдық қызмет көрсетуге қондырғының жоспарлық жұмысын қадағалау, анықталған ақауларды жою, реттеу, ретке келтіру, жұмыста байқау және тексеру. Ағымдық жөндеу көлеміне аппаратураны, технологиялық бөлшектерді, сымдар мен кабель құрылғыларын ауыстыру немесе жөндеу кіреді, жабдықтарды өлшеу және сынақтан өткізу және анықталған ақауларды жою жүзеге асырылады. Жоспардан тыс жөндеу ағымдық жөндеу көлемінде орындалады және жабдықты қанағаттанғысыз пайдаланудан туындаған апаттан кейін немесе оны болдырмау үшін жүргізіледі.

Дата: 16 мая 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогиттеее пожалуйста перевести на казахский  (Автор: Назико ********)

Ответ: 5В060800-Экология бакалавриатының білім беру бағдарламасының мақсатын қалыптастыру кезінде 3.08. 323-2006 Бакалавриат. 050608 – Экология мамандығы МЖМБС-де келтірілген білім беру мақсаттары, Түлектің құзырлылық моделінен және сауалнама жүргізу арқылы анықталған жұмыс берушілер мен түлектердің қалаулары, Ұлттық біліктілік шеңберіндегі, Еуропалық біліктілік шеңберіндегі оқыту нәтижелері, 2011 ж. 17 маусымдағы ҚР БҒМ №261 бұрығымен бекітілген "Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер" ҚР МЖМБС, басқа жоғары оқу орындарының тәжірибелері ескерілді. Білім беру мақсаттарын өзгерту негізінен ҚР дамуы стратегиялық құжаттарына сәйкес талап етілетін экологиялық қызметтің бағыттарын (нысандарын және түрлерін) күшейту немесе жаңартумен байланысты. Білім беру бағдарламасы еңбек нарығын қматамасыз ететін мамандарды дайындаудың құзырлылық моделі негізінде экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мамандарға арналып әзірленген (2-қосымша). Құзырлылық моделінде білім беру бағдарламалары үшін ұқсас та және ерекшеленетін де кәсіптілік қызмет салалары, объектілері, түрлері, мәндері, жалпымәдени және жалпыкәсіби басты құзыреттері сипатталған. Білім беру қызметтерінің негізгі тұтынушылары (жұмыс берушілер): ірі өнеркәсіп кәсіпорындары мен ауыл шаруашылығы кешендері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар мен ұйымдар, білім беру ұйымдары, экологиялық қызмет көрсету саласындағы жеке меншік ұйымдар, ғылыми-зерттеу ұйымдары, үкіметтік емес экологиялық ұйымдары болып табылады. Құзырлылық моделі негізгі жұмыс берушілер: Қостанай облысы бойынша экология департаментімен, Қостанай облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасымен, экологиялық жобалау саласында қызмет көрсететін кәсіпкерлік ұйыммен келісілді. 5В060800-Экология білім бағдарламасының шеңбері ҚР БҒМ бекітілген типтік оқу жоспарларына, 3.08.323-2006 ҚР МЖМБС-ге сәйкес келеді. Бакалавриатта білім алушылар 4 жыл барысында кемінде 129 кредит болатын оқытудың қосымша түрлерін ескере отырып теориялық оқытудың ең кемінде 129 кредитін игеруі тиіс (немесе ECTS 223 кредит). Оқыту мазмұны ЖБП, БП, КП циклдерінде міндетті және таңдап алынған компоненттердің оқылатын пәндерінің тізбесімен анықталады (3-қосымша). Оқыту нәтижелері 2013 ж. "Экология" мамандығы бойынша Түлектің құзырлылық моделінде «Биоэкология» және «Геоэкология» білім бағдарламалары бойынша нақтыланған. Оқыту нәтижелері жұмыс берушілердің және білім беру қызметінің басқа да тұтынушыларының пікірлерін, қазіргі заманғы ғылым жетістіктерін және технологиялардың дамуын, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді ескере отырып өзгертілуі мүмкін. Ол өзгерістер Түлектің құызырлылық моделінде 3 жылда бір рет кезеңділігімен, оқыту жоспарының модульдерінде - жылсайын, пәндердің оқыту жұмыс жоспарларында - жылсайын көрсетілетін болады. Мысалы, жоғары оқу орнының Стратегиясына сәйкес кафедраның жұмыс жоспарына білім беру процесін іске асырудың сапа көрсеткіштері енгізілген

Дата: 25 мар 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите с переводом на казахский: "Позволяет существенно сократить зат..." (Автор: Алтынгул Жетписбаева)

Ответ: Жылу және электр қуатын өндіру кезіндегі шығындарды айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді. Тұжырымдамалық тұрғыдан «CLEAN COAL» технологиясына жатады.

Дата: 21 янв 2015  

Ответил(а) на вопрос: Помогите перевести текст на казахский язык  (Автор: Рашида Узакова)

Ответ: Техникалық қызмет көрсетудің негізгі мақсаты пайдаланудың барлық мерзімі ішінде өртену, тұтану және қорғалатын объектіге ену жағдайларында жүйенің жұмыс істеуге қабілеттілігіне қаматмасыз ету мақсатында оларды жұмыс істеуге қабілетті жай-күйде ұстау болып табылады. КӨС жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу құрылымы келесідей жұмыс түрлерінен тұрады: -ағымдық қызмет көсрету, жоспарлық алдын-алу жөндеу жұмыстары; -жоспардан тыс жөндеу. Ақымдық қызмет көрсетуге қондырғының жоспарлық жұмысын қадағалау, анықталған ақауларды жою, реттеу, ретке келтіру, жұмыста байқау және тексеру. Ағымдық жөндеу көлеміне аппаратураны, технологиялық бөлшектерді, сымдар мен кабель құрылғыларын ауыстыру немесе жөндеу кіреді, жабдықтарды өлшеу және сынақтан өткізу және анықталған ақауларды жою жүзеге асырылады. Жоспардан тыс жөндеу ағымдық жөндеу көлемінде орындалады және жабдықты қанағаттанғысыз пайдаланудан туындаған апаттан кейін немесе оны болдырмау үшін жүргізіледі.

Дата: 16 мая 2014  

Ответил(а) на вопрос: помогите с переводом?? (Автор: Акбота Ауезханова)

Ответ: мемлекет меншігінде қалатын ұйымдар үшін бірыңғай ұйымдастыру-құқықтық нысанын анықтау тұрғысынан мемлекеттік меншік құрылымын реформалау бойынша ұсыныстарды жолдап отырмыз

Дата: 16 мая 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогиттеее пожалуйста перевести на казахский  (Автор: Назико ********)

Ответ: 5В060800-Экология бакалавриатының білім беру бағдарламасының мақсатын қалыптастыру кезінде 3.08. 323-2006 Бакалавриат. 050608 – Экология мамандығы МЖМБС-де келтірілген білім беру мақсаттары, Түлектің құзырлылық моделінен және сауалнама жүргізу арқылы анықталған жұмыс берушілер мен түлектердің қалаулары, Ұлттық біліктілік шеңберіндегі, Еуропалық біліктілік шеңберіндегі оқыту нәтижелері, 2011 ж. 17 маусымдағы ҚР БҒМ №261 бұрығымен бекітілген "Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер" ҚР МЖМБС, басқа жоғары оқу орындарының тәжірибелері ескерілді. Білім беру мақсаттарын өзгерту негізінен ҚР дамуы стратегиялық құжаттарына сәйкес талап етілетін экологиялық қызметтің бағыттарын (нысандарын және түрлерін) күшейту немесе жаңартумен байланысты. Білім беру бағдарламасы еңбек нарығын қматамасыз ететін мамандарды дайындаудың құзырлылық моделі негізінде экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мамандарға арналып әзірленген (2-қосымша). Құзырлылық моделінде білім беру бағдарламалары үшін ұқсас та және ерекшеленетін де кәсіптілік қызмет салалары, объектілері, түрлері, мәндері, жалпымәдени және жалпыкәсіби басты құзыреттері сипатталған. Білім беру қызметтерінің негізгі тұтынушылары (жұмыс берушілер): ірі өнеркәсіп кәсіпорындары мен ауыл шаруашылығы кешендері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар мен ұйымдар, білім беру ұйымдары, экологиялық қызмет көрсету саласындағы жеке меншік ұйымдар, ғылыми-зерттеу ұйымдары, үкіметтік емес экологиялық ұйымдары болып табылады. Құзырлылық моделі негізгі жұмыс берушілер: Қостанай облысы бойынша экология департаментімен, Қостанай облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасымен, экологиялық жобалау саласында қызмет көрсететін кәсіпкерлік ұйыммен келісілді. 5В060800-Экология білім бағдарламасының шеңбері ҚР БҒМ бекітілген типтік оқу жоспарларына, 3.08.323-2006 ҚР МЖМБС-ге сәйкес келеді. Бакалавриатта білім алушылар 4 жыл барысында кемінде 129 кредит болатын оқытудың қосымша түрлерін ескере отырып теориялық оқытудың ең кемінде 129 кредитін игеруі тиіс (немесе ECTS 223 кредит). Оқыту мазмұны ЖБП, БП, КП циклдерінде міндетті және таңдап алынған компоненттердің оқылатын пәндерінің тізбесімен анықталады (3-қосымша). Оқыту нәтижелері 2013 ж. "Экология" мамандығы бойынша Түлектің құзырлылық моделінде «Биоэкология» және «Геоэкология» білім бағдарламалары бойынша нақтыланған. Оқыту нәтижелері жұмыс берушілердің және білім беру қызметінің басқа да тұтынушыларының пікірлерін, қазіргі заманғы ғылым жетістіктерін және технологиялардың дамуын, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді ескере отырып өзгертілуі мүмкін. Ол өзгерістер Түлектің құызырлылық моделінде 3 жылда бір рет кезеңділігімен, оқыту жоспарының модульдерінде - жылсайын, пәндердің оқыту жұмыс жоспарларында - жылсайын көрсетілетін болады. Мысалы, жоғары оқу орнының Стратегиясына сәйкес кафедраның жұмыс жоспарына білім беру процесін іске асырудың сапа көрсеткіштері енгізілген

Дата: 16 мая 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите с переводом на казахский: "Столица Казахстана Астана" (Автор: Сабина Марат)

Ответ: Қазақстанның елордасы-Астана