Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Bako Gabdenov

Дата регистрации: 1 июн 2014
Последний раз был: 26 июн 2014
Сколько на сайте: 10 года 0 месяцев 0 недели
Пол: мужской
Возраст: 31
Страна: Казахстан

Аккаунт пользователя в социальной сети "Вконтакте"


Статистика
Лучшие ответы 18
Репутация 101
Вопросы 0
Ответы 30
Статистика по категориям
Категория
Домашние задания 3 18
Рефераты, курсовые, дипломы 12 65
Без категории 3 15

Вопросы

Вопросов пока нет

Ответы

Дата: 25 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите с переводом)  (Автор: Жибек Аскарова)

Ответ: Қазіргі уақытта ҚазақстанРеспубликасы және Кедендік одақ заңнамаларына сәйкес, Республика аумағына нақты тауарларды енгізуге қажетті кедендік процедуралар кезінде тауарлар қауіпсіздігін айғақтайтын құжаттар қажет болады. Мұндай құжаттарды тауарларды қажетті ұлттық стандарттар немесе техникалық регламенттерге сәйкестігін міндетті түрде бағалау нәтижесінде арнайы құзіретті ұйымдар береді.

Дата: 18 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите перевести вывеску (Автор: Mikhail Maximov)

Ответ: 1) Автобус кондиционерлері 2) Арнайы техникаға арналған кондиционерлер 3) Жүк көліктеріне арналған кондиционерлер 4) Бөлшектер: Сүзгі құрғатқышы Фитингтер Goodyear майтүтігі (шланг - майтүтік???) Буландырғыш Конденсор 5) Қозғалтқышты іске қосар алдындағы жылытқыштары 6) Автономды салон жылытқыштары 7) Люктер

Дата: 25 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите с переводом)  (Автор: Жибек Аскарова)

Ответ: Қазіргі уақытта ҚазақстанРеспубликасы және Кедендік одақ заңнамаларына сәйкес, Республика аумағына нақты тауарларды енгізуге қажетті кедендік процедуралар кезінде тауарлар қауіпсіздігін айғақтайтын құжаттар қажет болады. Мұндай құжаттарды тауарларды қажетті ұлттық стандарттар немесе техникалық регламенттерге сәйкестігін міндетті түрде бағалау нәтижесінде арнайы құзіретті ұйымдар береді.

Дата: 17 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Переведите пожалуйста часть (Автор: Арман Махимов)

Ответ: Қазақстан Республикасының шаруашылықты жүргізудің жаңа тәртібіне көшуі аумақтардың шаруашылық процесстерінде экономиканың өндірістік сектор экономикасының күшеюімен бірге жүреді. Экономиканы басқарудың бір әдістері мен кескіндерінің орнын басқалары басады. Шарушылық қызметтің жаңаша ұйымдастырушылық кескіндерінің қалыптасу процесстері жүруде. Қазіргі заманғы жағдайларда өнімді өткізу мәселесінің күрделенуімен, қарқын алып келе жатқан ғылыми техникалық-процесспен жүзеге асырылған, басқару қызметінің біртіндеп дамытылуы жүріп жатыр. Басқару құрылымы – өз құрамында, арасындағы байланыс буындар арасында бірдей бөлінген және олардың орындалуына байланысты түрлі операцияларды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін барлық мақсаттарды қамтиды. Ұйымдастырушылық жүйе құрылымдық бөлімдеріне жауапты, басқарушы жұмысшылар арасында функцияларды және шешімдер қабылдау мүмкіндіктерін үлестіруді ескереді. Құрылымды жетілдіру мәселелері ішкі бөлімдердің функцияларын нақтылауды, басқарушы мен жұмысшының құқықтары мен басты міндеттерін анықтауды, көпсатылықтан арылуды, функциялар мен ақпарат ағымдарын қосарлауды қарастырады. Бұл жердегі басты тапсырма басқару әсерлілігін арттыру болып табылады. Басқару құрылымы, жетілдіру негізінде, алдымен, компания бөлімдерінің арасында нақты байланыстар орнауын, олардың арасында құқықтары мен міндеттерін үлестіруді түсінеді. Онда осы немесе басқа да принциптерде көрінетін, басқару тәртіптерін жетілдіруге арналған түрлі сұраулар жүзеге асырылады. Осы орыннан басқару құрылымын басқару процесі соның шегінде жүзеге асатын, басқару қызметін бөлу және қауымдастыру формасы ретінде талдауға болады. Қазіргі кездегі өлшемдерге (критерийлерге) байланысты, компания табысы, алдымен, өнімді өндіруді рационалды түрде ұйымдастырумен, ұсталым шығындарын азайтумен, дамытумен, яғни, басқардың өнідірістің ішкі факторларына ықпал етуімен анықталады. Алдыңғы орынға сыртқы ортаның тұрақты құбылуына бейімделушілігі мен икемділігі шығарылады. Бұл, ең алдымен, орындайтын мақсаттары мен тапсырмаларына байланысты осы кәсіпорынмен байланысатын ұйым. Бұған кәсіпорынның оперативті қызметіне тікелей ықпал етпей, оның стратегиялық маңызды шешімдерін алдын-ала болжайтын қоғамдық себептер мен жағдайлар да жатады. Қоғамдық қатынастардың барлық тәртібі қиыншылығы артуына байланысты, сыртқы орта факторлары мәндері тез көтеріледі. Нақты уақытта біздің қоғамымыздың қоғамдық-саяси және экономикалық өмірінің жоғары деңгейлі динамикасына байланысты түрлі мақсаттағы жүйелерді және класстарды басқару жүйелерін олардың қызметтерінің көлемі мен ғылыми-техникалық қиындықтарына қатысты өзбетінше, үйлестіріп және әсерлі қайта құру сұрақтары туындауда. Көп жүйелер үшін уақытылыбаптау оның «өмір сүруінің» негізі болып табылады. Бұл көзқарас тұрғысынан қарағанда, басқару жүйелерінің әсерлілігін бағалау принциптері мен әдістерін білу –басқару қызметкерлерінің кәсіби қызметі құрылымына қажетті талап болып табылады. Осындай әдіспен, диссертациялық зерттеу тақырыбы көкейтесті болыпкеледі. Диссертациялық зерттеу мақсаты басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жобалау және Қарағанды литий-машинақұрастыру заводыны кәсіпорынының ұйымдастырушылық құрылымын жетілдіруге арналған, іс-шараларды ұйымдастыру болып табылады. Қойылған мақсатқа жету барысында келесі тапсырмаларды шешу қажет болды: - «ұйымдық басқару құрылымы» категориясы негізін анықтау; - ұйымдық басқару құрылғыларының қалыптасуының принциптері мен факторларын зерттеу және жүйелендіру; - кәсіпорынды ұйымдық басқару құрылымдары типтерін қарастыру және олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау; - кәсіпорынды ұйымдық басқару құрылымын жобалаупроцессін зерттеу; - ҚЛМЗ ұйымдық басқару құрылымының жағдайына талдау жасау - кәсіпорынның басқару аппаратының сыртқы ортамен және ішкі бөлімшелермен өзара байланысына талдау жүргізу - ҚЛМЗ кәсіпорынын ұйымдық басқару құрылымын жетілдірудің барлық мүмкіндіктерін дайындау Зерттеу объектісі: Қазіргі заманғы қызмет жағдайларында Қарағанды литий-машина құрастыру заводының кәсіпорынды ұйымдық басқару құрылымы. Зерттелетін нәрсе: берілген кәсіпорынды басқару жүйесін жетілдіруге байланысты қалыптасатын, басқару қатынастары жүйесі. Зерттеудің методологиялық негізін ірі кәсіпорынды басқару теориясы мен практикасы тәртіптері, кәсіпорынды басқару жүйесін бағалау кезінде пайдаланылатын жалпы ғылыми және арнайы талдау әдістері құрайды. Ірі кәсіпорындарды басқарудың және ұйымдық құрылымдарды классификациялаудың қиындықтарының түрлі салалары келесі ғалымдардың еңбектерінде жарық көрді: Р. Каренова, Б. Раимбекова, А. Акжолова, М. Алексеевой, Г. Клейнером, Э. Уткиным, И. Бартке, Г. Сидорца и др. Зерттеудің ақпараттық-эмпирикалық негізін зерттелу объектісі аумағындағы қатынастарды қалыптандырушы акттер, мерзімді баспасөз деректері, сонымен қатар, ҚЛМЗ филиалының қаржылық-экономикалық есептілігі (кіріс және шығыс туралы есептер және басқа да ай сайынғы есептілік формалары, сонымен қатар, кәсіпорынның негізгі қызметі бойынша түсіндірме жазбалар) деректері құрайды. Зерттеу нәтижелерінің ғылыми жаңалығы - өндірістік жүйенің ыңғайлылығын қамтамасыз етіп, қазіргі заманғы динамикалық инновациялы-бағытталған экономика сұраныстарын қанағаттандыратын, өнлірістік кәсіпорынның ұйымдық құрылымын жетілдіру жолдарын дамытуда болып табылады. Ғылыми жаңалылық элементтері келесідей: - «өндірістік кәсіпорынның ұйымдық құрылымы» категориясының мазмұны материал өндірісін басқару жүйесімен регламентациялық байланыстарымен модификацияланатын, жалпыжәне ерекше, салалық сипаттамаларды ерекшелеу, сонымен қатар, ұйымның мақсатты түрде қызмет атқарып, біртұтастай жетілдірілуін анықтайтын, элементтердің құрамынан және тәртіптелген жинағынан олардың арасындағы байланыстар тұрақтылығына ауыстыру жолымен жетілдірілген. -кәсіпорынның ұйымдық құрылымының негізгі кемшіліктері ретінде келесілер танылған: қаталдық, майыспаушылық, көпдеңгейлілік, тік коммуникациялық байланыстардың басым болуы, компанияның стратегиялық және инновациялық қызметіне жауап беретін ішкі бөлімдердің жеткіліксіздігі; -кәсіпорынның қарапайым және тез шешімдер режимінде функциялау мүмкіндігін, функциялар мамандырылуын максималды түрде пайдалану және түрлі (соның ішінде инновациялық та бар) шешімдер қабылдау кезінде басшылыққа жүктеуді азайту; - компанияның ұйымдық құрылысын жақсарту үшін жұмысшылардың қарымы мен тәжірибесін пайдалануа мүмкіндік беретін, басшылықпен ендірілген, ұйымның қызметін жақсартуға арналған және ондағы жұмыс жасайтын іщкі бөлімдердің, лауазымды тұлғалардың және мамандардың өзара әсерлесуінің жағымды және жағымсыз жақтарын көрсететін түрде болатын, өндірістік кәсіпорынды тиімді жетілдірудің құралдар жинағы құрастырылды; - бағытталуы жағынан жеке бөлімдер арасында функцияларды қайтадан бөліп үлестіруге емес, компания мақсаттарымен анықталатын бизнес-процестерді келісуге, құрылымды «тегісірек» қылып, басқару шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін, оның қоғамдық-өндірістік потенциалын зерттеп, күшейтуге бағытталған, өнеркәсіптік кәсіпорынның ұйымдық құрылымын жақсарту моделі құрылды. Қорғау пайдаланылатын негізгі тәртіптер: -«өнеркәсіптік кәсіпорынның ұйымдық құрылымы» авторлық анықтамасы; -өнеркәсіптік кәсіпорын қызметін басқаруды ұйыдастыруды талдау; -Қарағанды литийлі-машина құрастырушы заводының ұйымдық басқару құрылымын талдау; -кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жетілдірудің мүмкін бағыттарын құру. Зерттеу жұмысының практикалық және теориялық маңыздылығы келесідей: диссертациялық зерттеу нәтижелері Қарағандылитийлі-машинақұрастырушы заводында, атап айтқанда, кәсіпорынның стратегиялық бағыттарының мүмкіндіктерін құру кезінде қосымша ақпарат ретінде пайдаланыла алады. Диссертация материалдары «Менеджмент, Өндірісті ұйымдастыру» пәндері бойынша лекциялық, семинарлық және практикалық жаттығулар кезінде пайдаланылуы мүмкін. Құрастырылған мониторинг картасы Қазақстанның және Қарағанды облысының машина құрастыру саласындағы кәсіпорындарына ендірілуі мүмкін.

Дата: 14 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: за наличный расчет так как выгранному решению... (Автор: Гулимa Калдыкабакова)

Ответ: Сөйлемді толығымен жазыңыз, мағынасы жоғалып кетеді.

Дата: 14 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: ценовых (Автор: Гулимa Калдыкабакова)

Ответ: Бағалық

Дата: 17 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите с переводом на казахский: "Невнимательный человек лишен не вни..." (Автор: Жадыра Танатаркызы)

Ответ: Алаңғасар адам, зейіннен емес, зейінді басқару қабілетінен айырылған. Төменірек келтірілген психотерапиялық жаттығулар негізінен ықтиярлықты, бір нәрсеге назар салуды дамытуға бағытталған. Бірақ та, оларды пайдаланбас бұрын, келесі жағдай жаттықтырушының есінде болуы тиіс: алаңғасарлық - сәйкес психикалық қабілеттің нашар дамуы емес, шаршап кетудің, жоғары дәрежедегі тынымсыздықтың немесе төмен деңгейлі ынталылықтың белгісі болуы мүмкін.

Дата: 17 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите пожалуйста с переводом на казахский: (Автор: Назым Искакова)

Ответ: Темір Жер асты суларында негізінен еріген, екі валентті темір Fe2+ иондары түрінде болады. Үш валентті темір осындай судың ауамен байланысы кезінде және су таратудың ескіріп кеткен жүйелерінде судың тұрба материалымен жанасқан кезінде пайда болады. Беткі суларда темір үш валентке дейін қышқылданған, сонымен қатар, органикалық комплекстер мен бактериялардың құрамына енеді. Ауыз судағы темірдің қалыпты үлесі - 0,3 мг/л аспауы тиіс. Су құрамында темірдің қалыптан тыс болуы су айдау жүйелерінде тұнбалардың түзілуіне, сантехникалық құралдың қарқынды боялуына әкеледі. Темір суға жағымсыз қызыл-қоңыртүс береді, дәмін нашарлатады, темір бактерияларының, тұрбаларда таттың пайда болуы мен көптеп жиналуына әкеледі. Судың құрамында темірдің көп болуы теріге кері әсерін тигізеді, қанның морфологиялық құрамына әсер етуі мүмкін, аллергиялық әсерлердің пайда болуына әкеледі. Сонымен қатар, темір қайта қалпына келтіру жүйесіне теріс әсер етеді. Орындалған өлшеулер: 1. Бос сынамамен бірге (Дистильденген су), 250 мл стакандарға 100 мл сынама алу. Керек болса сынаманы сүзгіден өткізу. 2. 0,5 мл шоғырландырылған азот қышқылын құю (HNO3) 3. Көлемі шамамен 20 мл сынаманы плиткада буландыру. 4. Стаканды дистилденген сумен тыңғылықты тазарта отырып, буландырылған сынаманы 100 мл колбаларға көшіру. 5. Колбашаларға қосып құю: 2 мл NH4CL 2 мл сульфосалициол қышқылы 2 мл шоғырландырылған NH4OH 6. Көлемді белгіге дейін әкеліп, араластыру қажет. 7. Юнико-да дистилденген суға қарсы колориметрия жасау. Ерітінді бояуы тұрақты.

Дата: 18 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите перевести вывеску (Автор: Mikhail Maximov)

Ответ: 1) Автобус кондиционерлері 2) Арнайы техникаға арналған кондиционерлер 3) Жүк көліктеріне арналған кондиционерлер 4) Бөлшектер: Сүзгі құрғатқышы Фитингтер Goodyear майтүтігі (шланг - майтүтік???) Буландырғыш Конденсор 5) Қозғалтқышты іске қосар алдындағы жылытқыштары 6) Автономды салон жылытқыштары 7) Люктер

Дата: 1 июн 2014  

Ответил(а) на вопрос: Помогите пожалуйста, с переводом на казахский язык! (Автор: Салтанат Дуймуханова)

Ответ: Ұйымдастырушылық факторларға техникалық тәртіп, жұмыс жасап тұрған құрылғыны басқару және қорғау құралдарымен, майлайтын және басқа материалмен қамтамасыз ету деңгейі, қызмет көрсететін персоналдың біліктілік деңгейі жатады. Ортаның қауіпті және зиянды әсерлері пайда болады және "адам - машина - орта" жүйесінің жағдайына түрлі себептермен кері әсерін тигізіп, нәтижесінде қайғылы оқиғаларға және апаттарға алып келеді.